WIE ZIJN WIJ ?

Mensa Be is ….

  • Een vereniging van mensen die gemeen hebben dat ze een score halen, op een gestandaardiseerde en gesuperviseerde IQ-test, die gelijk of hoger is dan die van 98% van de bevolking

 

Mensa Be is ook …

  • Mensen die de mystiek rond het HIQ (hoog intelligentie quotient) willen opheffen. Het is een talent dat je kan helpen beter te presteren op bepaalde gebieden en soms minder op andere.
  • Mensen die graag gelijkgezinden ontmoeten, HIQ of niet. Er zijn ongeveer 200.000 mensen met een hoog IQ in België.
  • Mensen die graag bordspelen spelen. Een gedeeld fijn moment met vrienden terwijl je je hoofd breekt over de problemen van het spel.
  • Mensen die graag de omstandigheden op school voor hoogbegaafde kinderen willen verbeteren. Hoogbegaafde kinderen hebben soms specifieke noden en gelukkig zijn er leraren die er dagelijks in slagen deze kinderen te helpen.

 

Wat is Mensa  ?

Mensa is een internationale vereniging van hoogbegaafde mensen die ongeveer 133.000 leden telt en vertegenwoordigd is in 100 landen.

Mensa Be is de Belgische tak van Mensa.

Mensa Be is wat de leden zelf aanbrengen.

Het is een boeiende vereniging van leden met zeer verschillende en evoluerende interesses.

De vereniging verstrekt een omgeving waar discussies en meningen kunnen gedeeld worden, alsook het IQ wordt onderzocht.

Het woord “mensa” betekend “tafel” in het latijn : Mensa houdt zich aan het principe van de “ronde tafel”, waar ieder lid gelijk is ongeacht zijn geslacht, ras, cultuur en ouderdom. Ongeacht zijn afkomst of politieke, religieuze of filosofische overtuiging.

Mensa, als vereniging, onthoudt zich van een mening of overtuiging. Elk lid is vrij om te experimenteren met meningen en ideeën.

Onze waarden : ontwikkelen en delen van kennis en begrip.

 

Wat zijn de doelen van onze vereniging ?

  • aanmoedigen van contacten tussen mensen met een hoog IQ
  • Het verdedigen van de belangen van deze mensen
  • Het stimuleren van de ideeën van de leden
  • Deelnemen aan en aanmoedigen van onderzoek naar de eigenschappen van intelligentie

 

Meer informatie over ons kan je vinden op onze website www.mensa.be of stuur je vraag naar info@mensa.be.