Toelatingstesten

De datums en locaties van de volgende testen in België staan onderaan.

Leg thuis de pre-test af !

De pre-test is geen toelatingstest maar geeft wel een goede indicatie omtrent het vermoedelijke resultaat van een test onder toezicht. De pre-test is on-line beschikbaar onder de vorm van een gratis interactieve test. De vragen dienen beantwoord te worden in ten hoogste 20 minuten!

Interactieve test in het Nederlands

Testsessies

Op regelmatige basis vinden er testen plaats in België. Indien er nog geen test in uw provincie gepland is, kan u natuurlijk in een andere provincie inschrijven of anders gewoon wachten tot er een test komt die dichter in de buurt is. De keuze is aan u.

In de nabije toekomst zullen de volgende testsessies plaats vinden: Dec 2019-Dec 2020
(Nog niet alle testsessies zijn gekend)

Plaats Dec. 2018 Jan. 2019 Feb. 2019 Maa. 2019 Apr. 2019 Mei 2019 Jun. 2019 Jul. 2019 Aug. 2019 Sep. 2019 Okt. 2019 Nov. 2019 Dec. 2019 TBD
1000 Brussel (Brussel)       FR/NL     NL/FR     FR/EN   NL/FR    
1470 Genappe       FR     FR     FR     FR  
9000 Gent (Oost-Vlaanderen)     NL     NL     NL   NL      
2270 Herenthout (Antwerpen)     NL     NL       NL   NL    
3000 Leuven (Vlaams-Brabant)     NL   NL   NL     NL   NL    
3740 Bilzen (Limburg)       NL     NL       NL      
4300 Waremme (Luik)       FR    

FR

    FR     FR  
8000 Brugge (West-Vlaanderen)                           NL

Disclaimer: Mensa BE doet er alles aan om de testsessies te laten verlopen in een rustige en stille omgeving. Wij zijn evenwel niet verantwoordelijk wanneer onvoorziene omstandigheden dit onmogelijk maken (en gelieve ons hiervoor dan te verontschuldigen).

Vanaf de leeftijd van 16 jaar mag men deelnemen.

Een testsessie duurt ongeveer anderhalf uur en kost 50,00 €. Dit bedrag dekt de organisatie-, administratie- en verbeteringskosten, en dient op voorhand betaald te worden op rekening:

IBAN: BE50 0013 5993 2118
BIC: GEBA BEBB
Mensa/Testen

Geef als mededeling: “Voornaam Familienaam - Plaats van de test - Datum van de test”

In principe volstaat het om stipt op tijd aanwezig te zijn, maar gezien het aantal deelnemers per sessie beperkt is, is het raadzaam u in te schrijven op een sessie. Laatkomers worden geweigerd - ook al werd gereserveerd. Uw antwoorden worden door een psycholoog nagekeken en een vertrouwelijke schatting van uw IQ en overeenkomstig percentiel wordt u zo snel mogelijk per brief toegestuurd. Reken er wel op dat dit ettelijke weken kan duren aangezien de vereniging draait op vrijwilligers.

Individuele test

Mensa neemt zelf geen individuele testen af, maar aanvaardt bepaalde IQ-testen die individueel bij een erkende psycholoog afgelegd werden.
Indien u op basis van een dergelijke IQ-test in aanmerking denkt te komen om Mensa-lid te worden, gelieve ons dan uw resultaat door te geven.

Dit attest moet voorzien zijn van:

  • een stempel en handtekening van de psycholoog, op elke pagina, die de IQ-test afgenomen heeft,
  • de ruwe score van de test,
  • het overeenkomstige IQ-cijfer en percentiel,
  • en de naam van de gebruikte normtabel
  • uw geboortedatum

Onze administratiekosten hiervoor bedragen 10,00 € over te schrijven op de rekening:

IBAN: BE50 0013 5993 2118
BIC: GEBA BEBB
Mensa/Testen

U kan zowel het attest als een bewijs van betaling doormailen naar IQ testen, wij contacteren u dan zo snel mogelijk via mail.
Ter informatie: de WAIS is een IQ-test die vaak individueel afgelegd wordt en die door Mensa erkend wordt.

Contact

Voor meer informatie over de toelatingstesten Email: IQ testen
NB: MensaBe heeft een jongerenafdeling.